Naar hoofdinhoud springen
null

Duurzaamheid

Mensen

Mensen staan centraal in alles wat we doen. Van onze leveranciers tot onze medewerkers en onze klanten, het zijn de mensen achter het merk die ons maken. Daarom vinden we het van cruciaal belang om de mensen van wie we afhankelijk zijn te respecteren en te ondersteunen. Onze visie is dat GANT tegen 2030 een gelijkwaardig bedrijf is dat op alle vlakken trots kan zijn. In lijn met het Never Stop Learning-credo, zullen we onszelf en anderen voortdurend bijscholen en daarnaast de mensen kansen aanbieden op het gebied van ontwikkeling zodat ze hun volledige potentieel kunnen bereiken. 

Op dit gebied hebben we drie doelen geformuleerd:

  • 100% van de fabrieken in risicolanden zal door een derde partij worden gecontroleerd.
  • Tegen 2023, 100% transparantie m.b.t. alle tier 1 leveranciers en strategische tier 2 partners.
  • Tegen 2023 zullen 100% van de tier 1 leveranciers en de strategische tier 2 partners opgenomen worden in de sociale nalevingsprogramma´s.


GANT'S STRATEGIE: RESPECTVOLLE EN VEILIGE WERKEISEN (pdf)

GANT'S STRATEGIE: 'NOOIT STOPPEN MET LEREN' PROMOTEN (pdf)

GANT'S STRATEGIE: EEN TRANSPARANTE TOELEVERINGSKETEN (pdf)

GANT GENDER PAY GAP REPORT 2021 (pdf)

null

MENSEN

Sociale naleving en Gedragscode

Het opbouwen van langdurige relaties met onze leveranciers is altijd al een natuurlijk onderdeel van GANT's erfgoed geweest. Wij geloven in wederzijds respectvolle en interculturele communicatie en gaan een open dialoog aan om ervoor te zorgen dat we op het gebied van duurzaamheid blijven verbeteren.

null

MENSEN

Modern Slavery Act

Als een onderneming met vaste overtuigingen, streven we ernaar om trouw te blijven aan onszelf als individu en te handelen volgens onze bedrijfskernwaarden. We nemen verantwoordelijkheid voor onze acties en de impact die deze hebben. 

null

MENSEN

Whistleblowing

Bij GANT geloven we in een omgeving die gekenmerkt wordt door openheid en eerlijke behandeling. Via ons meldingskanaal kunnen belanghebbenden van GANT anoniem hun bezorgdheid uiten over vermoedelijke inbreuken op wet- en regelgeving en ethische normen.