Naar hoofdinhoud springen
null

Sociale Naleving en Gedragscode

GANT is lid van het Business Social Compliance Initiative (BSCI), een internationaal initiatief dat deel uitmaakt van Amfori om wereldwijd de arbeidsomstandigheden binnen de toeleveringsketen te verbeteren.


Via BSCI delen 600 bedrijven een gemeenschappelijke gedragscode. Deze Gedragscode regelt vraagstukken op het gebied van de werkomgeving zoals veiligheid en gezondheid op de werkplek, werktijden, industriële compensatie en het verbod op kinderarbeid. Onze organisatie volgt hierin de ethische gedragscode van GANT en ons streven naar zakelijke relaties voor de lange termijn.

Er wordt goed in de gaten gehouden of alle leveranciers zich aan de gedragscode houden. In 2018 zijn in alle fabrieken in Azië, Afrika en Turkije officiële sociale audits uitgevoerd door een derde partij. Aan de hand van ons doorlopend verbeteringsprogramma blijven we capaciteit opbouwen binnen ons leveranciersbestand.

Hoge kwaliteit en duurzaamheid zijn de hoekstenen van ons duurzaamheidswerk. In de Leveranciersovereenkomst van GANT staan de eisen voor het uitvoeren van kwaliteitstesten vastgelegd. In geval van het niet voldoen aan de kwaliteitsnormen van GANT, dienen leveranciers te zorgen voor gepaste aanpassingen om de hoge normen te kunnen handhaven.

Diese Karte zeigt Standorte der Produktionsstätten von GANT auf.

Deze kaart laat zien waar de GANT-fabrieken zich bevinden.Link naar de tier 1-fabrieken van GANT