Naar hoofdinhoud springen
null

Whistleblowing

Bij GANT geloven we in een omgeving die wordt gekenmerkt door openheid en een eerlijke behandeling. Als melder heeft u de mogelijkheid anoniem te blijven en zorgen die te goeder trouw worden geuit, worden beschermd tegen represailles of een andere nadelige behandeling.

Wanneer pas je whistleblowing toe?

Het bedrijf verwacht van alle werknemers dat zij informatie bekendmaken die relevant is voor het openbare karakter, samenvallend met het volgende:

  • Een strafbaar feit
  • Een niet-nakoming van een wettelijke verplichting
  • Een gerechtelijke dwaling
  • Het in gevaar brengen van het leven en de veiligheid van een persoon
  • Schade aan het milieu
  • Het opzettelijk achterhouden van informatie met betrekking tot een van de bovenstaande zaken


Hoe pas je whistleblowing toe?

GANT streeft naar een open cultuur met de hoogste normen op het gebied van eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Via dit meldingskanaal kunnen belanghebbenden van GANT hun bezorgdheid uiten over vermoedelijke inbreuken op wet- en regelgeving en ethische normen. Vervolgens zal de afdeling Global HR een onderzoek instellen en alle nodige acties ondernemen om de gemelde kwestie te onderzoeken en op te lossen.

In lijn met onze kernwaarden staat dit meldingsinstrument voor het belang van COURAGE en COMMUNITY. We geloven echt dat we samen sterker staan en moedigen het vermogen aan om vragen te stellen, te leren en te verkennen als middel om te groeien.