Naar hoofdinhoud springen
Sale – Tot 50% korting
null

Planeet

Bij GANT zijn we ons ervan bewust dat onze planeet slechts over een beperkte hoeveelheid grondstoffen beschikt. Ons respect voor het milieu als natuurlijk onderdeel van ons bedrijfsproces is volledig geïntegreerd in al onze activiteiten. Ons streven is om de voetafdruk, zowel op onze eigen locaties als in onze totale toeleveringsketen, te verkleinen. We zijn ons bewust van de impact van onze onderneming op water, klimaat, lucht, landgebruik en biodiversiteit en dienovereenkomstig nemen we onze maatregelen. Onze visie is dat GANT tegen 2030 een merk zal zijn dat zich richt op behoud en ontwikkeling van nieuwe biobased relaties door het creëren van preppy en tijdloze producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om lang mee te gaan.

We hebben de volgende zes doelen geformuleerd:  • We verbinden ons ertoe om uiterlijk tegen 2025 50% duurzame energie te hebben opgenomen in onze eigen activiteiten en om de implementatie van duurzame energie in onze toeleveringsketen te stimuleren.
  • We verbinden ons ertoe om uiterlijk tegen 2030 100% duurzame energie te hebben opgenomen in onze eigen activiteiten.
  • We verbinden ons ertoe om tegen 2030 onze ecologische voetafdruk in alle activiteiten met 30% te hebben verkleind.
  • We verbinden ons ertoe de ontbossing tot nul te beperken en de natuurlijke bossen tegen 2025 te beschermen en duurzaam te beheren.
  • Wij verbinden ons ertoe om tegen 2025 geen wegwerpplastic meer te gebruiken in B2C-verpakkingen en voor B2B-verpakkingen is dit tegen 2030.
  • Wij verbinden ons ertoe ervoor te zorgen dat tegen 2025 minimaal 50% van alle plastic B2C-verpakkingen voor 100% uit gerecycled materiaal bestaan en hetzelfde geldt voor B2B-verpakkingen tegen 2030.GANT'S STRATEGIE: DE STRIJD AANGAAN MET DE KLIMAATCRISIS (pdf)

null

Klimaat

GANT maakt deel uit van wereldwijde partnerschappen voor klimaatactie en heeft De Fashion Industry Charter for Climate Action van het United Nations Framework Convention inzake klimaatverandering in februari 2019 en het G7 Fashion Pact in oktober 2019, samen met andere marktleiders, ondertekend.

null

Verpakking & transport

Ons verpakkings- en transportbeleid is zowel gericht op het verminderen van de negatieve impact op het milieu als op het vinden van efficiënte oplossingen voor onze producten.

null

Beheer van chemische producten

Onze klanten moeten zich altijd veilig voelen als ze GANT-kleding dragen. Aan de hand van het beleid gebaseerd op een beperkte stoffenlijst zorgen we dat onze kleding geen gevaarlijke chemicaliën bevat en streven we naar een minimalisering van de impact van deze artikelen op het milieu.