Naar hoofdinhoud springen
Sale – Tot 50% korting
null

Klachten en
Klokkenluiden

Bij GANT geloven we in een gemeenschap die wordt gekenmerkt door openheid en eerlijke behandeling. Als rapporteur heeft u de mogelijkheid om anoniem te zijn en zorgen die te goeder trouw worden geuit, worden beschermd tegen slachtofferschap of andere schadelijke behandelingen.

Wanneer gebruik te maken van klokkenluiden

Het bedrijf verwacht dat alle werknemers informatie openbaren die relevant is voor het publieke belang, samenvallend met het volgende:

  • Een strafbaar feit
  • Een niet-naleving van een wettelijke verplichting
  • Een gerechtelijke dwaling
  • Het in gevaar brengen van het leven en de veiligheid van een persoon
  • Schade aan het milieu
  • Opzettelijke verzwijging van informatie met betrekking tot een van het bovenstaande

Hoe gebruik te maken van klokkenluiden

GANT streeft naar een open cultuur met de hoogste normen op het gebied van eerlijkheid en verantwoording. Via dit meldkanaal kunnen belanghebbenden van GANT hun bezorgdheid uiten over vermoedelijke inbreuken op wet- en regelgeving en ethische normen. Hierna zal de afdeling Global HR een onderzoek uitvoeren en alle noodzakelijke maatregelen uitvoeren om het gemelde probleem op te lossen.

In lijn met onze kernwaarden is deze rapportagetool een voorvechter van het belang van MOED en GEMEENSCHAP. We geloven echt dat we samen sterker zijn en moedigen de mogelijkheid aan om te vragen, te leren en te verkennen als een middel om te groeien.